Vrienden SCGNU wordt vriend van de Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland door minimaal € 30 per jaar bij te dragen op rekeningnummer NL66 INGB 0000 3253 34 ten name van SCGN, Lelystad (BIC: INGBNL2A).Vergeet niet uw adres te vermelden.


Secretariaat

Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland
Secretaris: Ruud Pilon ruudpilon@gmail.com