Vrienden SCGN

U wordt vriend van de Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland door minimaal € 25,- per jaar bij te dragen op rekeningnummer NL66INGB0000325334 ten name van SCGN, Delft (BIC: INGBNL2A)

Vergeet niet uw adres te vermelden.

Secretariaat:

Stichting Clavecimbelgenootschap Nederland
Ruud Pilon (secretaris) mailto:ruud@pilon.nl