Over onsStichting Clavecimbel Genootschap NederlandBestuur

Marion Boshuizen - voorzitter
Ruud Pilon - secretaris
Pieter Kuipers - penningmeester
Kathryn Cok - lid
Pieter Dirksen - lid
Daan Hallewas - lid
Vaughan Schlepp - lid

Bestuur

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 41186509, RSIN nummer 802920081.

Contactgegevens

Secretaris: Ruud Pilon ruudpilon@gmail.com
Postadres: Boeier 04 30, 8242 CK Lelystad
Telefoonnummer: +31 6 8016 4602
Penningmeester: Pieter Kuipers pieter@jagthuis.nl

Doelstelling

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het klavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten. We trachten ons doel te bereiken door (onder meer) het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het klavecimbelspel.

Beleid

De verwezenlijking van de doelstelling krijgt op twee manieren vorm.
Ons tijdschrift ‘het Clavecimbel’ verschijnt twee keer per jaar. We streven daarbij naar een brede, gevarieerde inhoud met verschillende invalshoeken, die ook kunnen aansluiten bij actualiteit, zoals geboorte en sterfjaren van belangrijke componisten. Ieder nummer gaat verder vergezeld van een muziekbijlage.
Eveneens twee keer per jaar organiseren we studiedagen voor leden en belangstellenden. Meestal is één daarvan bedoeld voor lessen aan de leden, gegeven door bekende klavecinisten. De andere studiedag / dagen is meer gericht op gevorderde amateurs en vakstudenten en kan ook worden uitgebreid tot een Festival met concerten.

Activiteiten

Verslagen van de activiteiten zijn te vinden in ‘het Clavecimbel’ en op de website.

Culturele ANBI

De Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.
Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn. Uw gift wordt voor 125% in aanmerking genomen bij het opgeven van uw aftrekposten. Per jaar kunt u maximaal € 5000 schenken volgens deze regeling.
Voor meer informatie over de fiscale voordelen van doneren kunt u contact met ons opnemen.

Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personen in dienst. De bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit en kunnen alleen reis- en kantoorkosten declareren.

Financiële verantwoording

De reguliere inkomsten van de stichting bestaan uit jaarlijkse bijdragen van de vrienden en donateurs en inkomsten uit activiteiten.

Financieel verslag over 2020 - 2021, Begroting 2022 [23 KB]