CD's

U kunt uw cd voor deze site aanmelden door een mail te sturen naar de webmaster.
De cd moet gerelateerd zijn aan het klavecimbel en nog verkrijgbaar zijn.
Het liefst voorzien van een afbeelding van de cd hoes, het programma, toelichting en bestelinformatie.


BACH: GOLDBERGVARIATIES

Henk van Zonneveld, orgel

Naast de vele honderden CD-registraties van Bach's Goldbergvariaties op klavecimbel en piano zijn er inmiddels enkele orgelopnamen in omloop die een ander licht werpen op dit meesterwerk. Het orgel is, evenals de piano, natuurlijk niet het instrument waarvoor Bach zijn variaties schreef, dus daarmee kiest men eigenlijk al voor een 'bewerking'.
Met deze opname ben ik nog een stap verder gegaan: ook het notenbeeld is enigszins aangepast aan de nieuwe orgelomstandigheden. De door mij gevolgde gedachtegang is, dat Bach de bewerkingen van zijn eigen muziek niet beperkte tot slechts een wijziging van het instrumentarium. De partituren zijn door hem vaak zodanig veranderd, dat een optimale speelbaarheid mogelijk wordt in een nieuwe bezetting, zelfs als het solo-instrument een toetsinstrument is gebleven.
Men vergelijke bv. het derde deel van het Klavecimbelconcert in E (BWV 1053) met het eerste deel van de cantate 'Ich geh und suche mit Verlangen' (BWV 49).

Met de beschikbaarheid van het pedaal vond ik mogelijkheden voor een aanvullende baspartij in de variaties 1, 5, 8, 10, 16 en 19. Waar de oorspronkelijke baspartij te beweeglijk is om comfortabel op pedaal te realiseren, heb ik het notenbeeld iets vereenvoudigd in de variaties 3, 6, 9, 12, 16, 21 en 24. De canons heb ik meestal als trio's opgevat, dus met drie verschillende registraties, zodat de afzonderlijke stemmen juist beter zijn te onderscheiden dan op het klavecimbel. In de aria en in de variaties 13 en 25 heb ik de versierde bovenstem voor de linkerhand als tenor gespeeld, dus 'en taille', met aanvullende harmonisaties in de rechterhand en het pedaal. De variaties 4, 10, 16, 22, 29 en 30 speel ik met herhalingen in diverse plenumregistraties om zo wat evenwicht te creŽren met de kleiner geregistreerde overige delen. De mogelijkheden van een barokorgel met drie klavieren en pedaal zijn natuurlijk onuitputtelijk. Ik heb geprobeerd om de registraties enigszins te kiezen volgens de tradities van de grote Franse orgelcomponisten uit de 18e eeuw.

De CD is te bestellen door € 16,95 (dat is incl. verzendkosten) over te maken op NL21 ABNA 0558 1204 31 t.n.v. H. van Zonneveld, met vermelding van uw adres.

 
BACH: ZEVEN TOCCATA'S

Pieter Dirksen, klavecimbel

De zeven toccata's voor klavecimbel BWV 910-916 vormen een merkwaardige, raadselachtige groep in Bachs oeuvre.
Pieter Dirksen heeft echter een nieuwe benadering van deze stukken gevonden. Hij ontdekte dat een ervan, de Toccata in f# klein BWV 910, eigenlijk een Tombeau vormt op het overlijden van Bachs mentor Dietrich Buxtehude (zie ook het artikel in het Clavecimbel 17/1, mei 2010). Bovendien lijkt het er sterk op dat deze reeks de aard van de zeven planeten volgens de toen al ouderwetse, Ptolemaeïsche planetaire orde verbeeld: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus. Bach bracht in deze werken niet alleen een laatste hommage aan een typisch 17e-eeuws genre (de toccata), en aan zijn grote voorbeeld Buxtehude, maar tegelijkertijd aan een wereldbeeld dat in de "verlichtte" 18e eeuw snel terrein verloor. Deze jeugdige, virtuoze meesterwerken zijn zo te beluisteren vanuit een geheel nieuw perspectief. De cd bevat een uitgebreide toelichting.

Bestellen via: info@pieterdirksen.nl
Voor meer informatie en recensies zie:
pieterdirksen.nl/Recordings/7Toccatas.htm

 
VAUDRY

Johan Brouwer, klavecimbel

Bach

Presentatie van een nieuwe Bach-CD,
ingespeeld door Johan Brouwer, Vaudry harpsichord,
op zondag 19 april 2020, 15.00 uur
in de Pelstergasthuiskerk, Groningen

Onder andere:
French Suites II en IV
WTC II Prelude en fuga A Dur en A moll
Preludio Es Dur en Kunst der Fuge Contrapunctus I & IV


Cd booklet [6,3 MB]

 
VAUDRY

Johan Brouwer, klavecimbel

Bach, Couperin, d' Anglebert, Chambonnières, Froberger, Dumont

Cd booklet [2.764 KB]

Promotiefilm

 
PAVANA

Music by

Jan Pieterzoon Sweelinck &
Peter Philips

Kathryn Cok, harpsichord

Meer informatie [111 KB]

 
Complete werken voor clavecimbel en orgel van J.P. Sweelinck

Léon Berben, klavecimbel en orgel

Klavecimbel naar Ruckers door K. Hill
Orgels in Tangermünde (Scherer, 1624), Oosthuizen (c. 1521?), Luik (Niehoff-reconstructie)

6 cd's
Aeolus, AE 11021

www.leonberben.org

 
Johan Brouwer speelt Bach, Böhm, Couperin en Forqueray

Te bestellen via mailto:collmus@home.nl

Voor meer informatie zie booklet [4.612 KB]

 
Bach's Sonates voor Viola da gamba en Klavecimbel

Cassandra Luckhardt, viola da gamba - Pieter Dirksen, klavecimbel - m.m.v. Alfredo Bernardini, hobo

De basis van deze opname wordt gevormd door Bachs drie prachtige sonates voor viola da gamba en obligaat klavecimbel, die in deze instrumentatie waarschijnlijk alle in de vroege jaren 1740 ontstonden. De Sonate in d-klein voor klavecimbel-solo BWV 964, de enige 'originele' bijdrage van Bach aan dit genre, is een waarschijnlijk in dezelfde periode gemaakte bewerking van een sonate voor viool solo uit 1720. De CD wordt gecompleteerd door twee wereldpremières - beide reconstructies van de hand van Pieter Dirksen voor hobo, gamba en continuo van verloren gegane kamermuziekwerken uit Bachs Weimar periode. Aldus betreft het hier de eerste integrale opname van Bachs kamermuziek met viola da gamba.

Bestellen via: mailto:info@pieterdirksen.nl
Voor het volledige programma en recensies zie:
http://www.pieterdirksen.nl/Recordings/Bachsonatas.htm

 
Johan Brouwer speelt Fischer, Froberger, Scheidemann, Böhm en Bach

Ter gelegenheid van 50 jaar klavecinist/organist verschenen 2 CD’s.
Een met radioopnames uit 1973 en 1983 op de Hinsorgels van Midwolda en Appingedam.
En een nieuwe CD opgenomen op het beroemde Arp Schnitger positief (1698) in Nieuw Scheemda met daarnaast klavecimbelmuziek gespeeld op een Italiaans klavecimbel naar Giovanni Giusti (1679) gebouwd door David Rubio (1977).

Bestellen via Stichting Groningen orgelland of via mailto:collmus@home.nl
Programma zie booklet [5.451 KB]

 
Triosonates van J.S. Bach

Barbara Erdner, barokviool
Henk van Zonneveld, orgel & klavecimbel
Opnamen met het Bätz-koororgel in de Nicolaaskerk/Koepelkerk te Purmerend (Sonates I, II en IV)
en met klavecimbel (Sonates V en VI).

een voorproefje is hier te vinden.

bestellen: mailto:hevanzonneveld@gmail.com
(€ 10,- + porto)

 
Henk van Zonneveld speelt o.a. Sweelinck, Byrd en Bull

CD met "Muziek uit de beginperiode van de Verenigde Oost-Indische Compagnie" op een door Boudewijn Verhoef gebouwde kopie van een Ruckers-muselaer. Henk van Zonneveld speelt hierop werken van o.a. Sweelinck, Byrd en Bull.
Meer informatie:
VOC cd Henk van Zonneveld.pdf [3.318 KB]
www.henkvanzonneveld.nl

Deze CD is te bestellen voor € 15,= via mailto:bafm.verhoef@hetnet.nl

 
PIETER DIRKSEN SPEELT BACHS GOLDBERG-VARIATIES

uit de recensies:
"Diese Aufnahme gehört zu den musikalischen Ereignissen des Jahres."
"This is glorious Bach playing, sensitive to both musical and historical context. "
"Eine äusserst fesselnde Interpretation ... eine ganz natürliche, in jeder Hinsicht überzeugende Einspielung."
"Enregistrement Soli Deo Gloria selon le voeu de Bach."


Voor meer informatie zie: http://www.pieterdirksen.nl/Recordings/Goldberg.htm
Deze dubbel-CD kan besteld worden (€ 24) via mail


 
KLAVECIMBEL- EN ORGELWERKEN VAN J.S. BACH

gespeeld door Henk van Zonneveld
Te bestellen a € 10,- via www.henkvanzonneveld.nl

Lees meer 
J.S. BACH - KUNST DER FUGA

Integrale opname van de handschriftversie van J.S.Bach's Die Kunst der Fuga, gespeeld op een zg. clavi-organum, een synthese tussen klavecimbel en orgel. Het instrument werd in 1985 gebouwd door Hugo van Emmerik, klavecimbelbouwer te Heukelum (NL).
Dit is het eerste nieuwgebouwde clavi-organum sinds de 18e eeuw.
Opname in 1997 in de Maria Minor kapel te Utrecht door Jan Boersema, montage door Bert van Dijk.

Programma:

1. fuga 'in stilo antico', rectus
2. fuga 'in stilo antico', inversus
3. fuga 'in stilo antico', rectus
4. fuga 'in stilo antico', inversus en rectus
5. dubbelfuga, rectus
6. dubbelfuga, inversus
7. fugathema in oorspr.lengte en in verkleining
8. fugathema in verkleining, oorspr.lengte en vergroting
9. octaafcanon, 2-stemmig, inversus en rectus
10. tripelfuga, 3-stemmig
11. tripelfuga, 4-stemmig
12. canon in omkering en vergroting, 2-stemmig, rectus en inversus
13. spiegelfuga, 4-stemmig
14. spiegelfuga, 3-stemmig

te bestellen via www.henkvanzonneveld.nl

 
Il Ballo Della Vita Humana

Johan Hofmann speelt werken van Girolamo Frescobaldi en Italiaanse tijdgenoten.

De eerste productie van Enigma is onlangs uitgegeven: Il Ballo Della Vita Humana. Op deze CD speelt clavecinist Johan Hofmann werken van Girolamo Frescobaldi en Italiaanse tijdgenoten op twee bijzondere instrumenten gebouwd door de gerenommeerde klavecimbelmaker Matthias Griewisch.
Het klavecimbel dat voor deze opname is gebruikt is een volkomen compromisloze kopie van instrumenten zoals die in de zestiende eeuw in Italië werden gebouwd.
Op de CD worden daarnaast een aantal werken gespeeld op een ottavino. Dit instrument heeft een kleinere omvang en klinkt een octaaf hoger dan normaal. Deze instrumenten worden tegenwoordig nog maar sporadisch gebruikt voor concerten en opnames.
Deze release wil enthousiast demonstreren waarom dat onterecht is.
De producties van Enigma zijn ontstaan vanuit een enthousiaste nieuwsgierigheid naar de intense relatie die zowel componisten als uitvoerend musici hebben met het instrument van hun kunst. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden hadden de instrumenten en waarom en hoe werden deze tot het maximum benut. Deze zoektocht leverde interessant inzichten.
Deze insteek is niet zozeer gekozen vanuit een musicologisch uitgangspunt, het is eerder een middel om een doel te bereiken: schoonheid! Juist dit compromisloze wil Enigma ook in haar opnamen voorstaan. De productie van Enigma zal niet hoog zijn. Maar met toewijding en professionaliteit wordt gewerkt aan een nieuwe release begin volgend jaar.

programma:
1 Costanzo Antegnati (1549-1624) = Ricercar del terzo tono
2 Ascanio Mayone (c1565-1627) = Toccata prima
3 Girolamo Frescobaldi (1583-1643) = Canzon Quinta, Nono Tono
4 Giovanni Maria Trabaci = Canzona Francesa Prima
5 Girolamo Frescobaldi = Partite 14 sopra Romanesca
6 Claudio Merulo (1533-1604) = La Zambeccara
7 Giovanni Salvatore (?-1688?) = Corrente Prima
8 Andrea Gabrieli (c1510-1586) = Intonatio
9 Ercole Pasquini (c1550-1608/19) = Durezze
10 Girolamo Frescobaldi = Toccata nona
11 Giovanni Picchi (fl1600-1625) = Todescha
12 Johann Hieronymus Kapsberger (c1580-1651) = Toccata Arpeggiata
13 Girolamo Frescobaldi = Canzona quinta
14 Girolamo Cavazzoni (1506/12-after1577) = I le bel e bon
15 Girolamo Frescobaldi = Balletto terzo
16 Antonio Valente (fl1565-1580) = Recercata septimo tono
17 Antonio Valente = Bascia Flammignia
18 Luzzasco Luzzaschi (1545?-1607) = Toccata, quarto tono
19 Luigi Rossi (c1597-1653) = Passecaille

instrumenten:
Klavecimbel naar 16e eeuwse Italiaanse voorbeelden - Matthias Griewisch 2003
inner-outer instrument, 8' en 4', kort oktaaf C-f''', a’ = 465 Hz, middentoon gestemd).
Ottavino naar G.A. 1627 - Matthias Griewisch 1998 (tracks 6,7,15,16)
inner-outer instrument, 4’, kort oktaaf C-c’’’, a’ = 440 Hz, middentoon gestemd).
te bestellen via: http://www.enigmaproductions.nl/Bestel.htm

 
HEINRICH SCHEIDEMANN - HARPSICHORD MUSIC

Pieter Dirksen, Harpsichord
(Sebastián Núñez [Utrecht, 1996], after Johannes Ruckers [Antwerpen, 1638])
Etcetera KTC 1311 (December 2007)
> meer informatie/bestellen


 
Dr. Bull's Jewel - KEYBOARD MUSIC OF JOHN BULL (1563 -1628)

Kathryn Cok, Harpsichord and Virginal
> meer informatie/bestellen

 
Jan Pieterszoon Sweelinck, Harpsichord Music - Gavin Black

Het betreft hier een vrij unieke opname gezien de keuze van het instrument, nl. een kopie van een Ruckers transpositieklavecimbel, waar het onderklavier dezelfde snaren als het bovenklavier tot klinken brengt, maar dan wel een kwart lager!
De CD is via internet te bestellen bij http://www.centaurrecords.com
Het CD nummer is: CRC 2747

 
Johann Sebastian Bach - Trio Sonatas

Vincent van Ballegooyen - hobo
Wilma van der Wardt - cello
Sybolt de Jong - klavecimbel

Audio [252 KB] (fragment BWV 1030b - Andante)
Programma
Toelichting
Bestel cd
Klavecimbel

Geluidsregistratie: Arts Music Recording, Rotterdam
Opnamelokatie: Kerk Middelbert

 
Werken van Antoine Forqueray - Gustav Leonhardt

Door het nieuwe Russische label Early Music Records (ERM) is een cd uitgebracht met klavecimbelwerken van de Franse componist Antoine Forqueray (1672-1733). Voor de uitvoeringen tekent de 'éminence grise'
van de Nederlandse klavecinistenschool, Gustav Leonhardt. Leonhardt is een graag geziene en gehoorde gast in Rusland.
Zo trad hij regelmatig op tijdens het Early Music Festival in St. Petersburg.

Voor bestellingen en meer informatie: www.preludeklassiekemuziek.nl