CD'sU kunt uw cd aanmelden voor plaatsing op deze pagina. De cd moet gerelateerd zijn aan het klavecimbel en nog verkrijgbaar zijn. Het liefst voorzien van een afbeelding van de cd-hoes, het programma, toelichting en bestelinformatie.


Aanmelden bij: Luuk Stalenhoef (webmaster).BACH: ZEVEN TOCCATA'S


Pieter Dirksen, klavecimbel


De zeven toccata's voor klavecimbel BWV 910-916 vormen een merkwaardige, raadselachtige groep in Bachs oeuvre.
Pieter Dirksen heeft echter een nieuwe benadering van deze stukken gevonden. Hij ontdekte dat een ervan, de Toccata in f# klein BWV 910, eigenlijk een Tombeau vormt op het overlijden van Bachs mentor Dietrich Buxtehude (zie ook het artikel in het Clavecimbel 17/1, mei 2010). Bovendien lijkt het er sterk op dat deze reeks de aard van de zeven planeten volgens de toen al ouderwetse, Ptolemaeïsche planetaire orde verbeeld: Maan, Mercurius, Venus, Zon, Mars, Jupiter en Saturnus.

Bach bracht in deze werken niet alleen een laatste hommage aan een typisch 17e-eeuws genre (de toccata), en aan zijn grote voorbeeld Buxtehude, maar tegelijkertijd aan een wereldbeeld dat in de "verlichtte" 18e eeuw snel terrein verloor. Deze jeugdige, virtuoze meesterwerken zijn zo te beluisteren vanuit een geheel nieuw perspectief. De cd bevat een uitgebreide toelichting.

Bestellen via: info@pieterdirksen.nl
Voor meer informatie en recensies zie:
pieterdirksen.nl/Recordings/7Toccatas.htm

VAUDRY - BACH


Johan Brouwer, klavecimbel


Presentatie van een nieuwe Bach-CD,
ingespeeld door Johan Brouwer, Vaudry harpsichord,
op zondag 19 april 2020, 15.00 uur
in de Pelstergasthuiskerk, Groningen

Onder andere:
French Suites II en IV
WTC II Prelude en fuga A Dur en A moll
Preludio Es Dur en Kunst der Fuge Contrapunctus I & IV

Cd booklet [6,3 MB]


VAUDRY


Johan Brouwer, klavecimbel


Bach, Couperin, d' Anglebert, Chambonnières, Froberger, Dumont

Cd booklet [2.764 KB]

Promotiefilm

PAVANA


Kathryn Cok, harpsichord


Music by Jan Pieterzoon Sweelinck & Peter Philips

Meer informatie [111 KB]

Complete werken voor clavecimbel en orgel van J.P. Sweelinck


Léon Berben, klavecimbel en orgel


Klavecimbel naar Ruckers door K. Hill
Orgels in Tangermünde (Scherer, 1624), Oosthuizen (c. 1521?), Luik (Niehoff-reconstructie)

6 cd's
Aeolus, AE 11021

www.leonberben.org

Johan Brouwer speelt Bach, Böhm, Couperin en Forqueray


Te bestellen via mailto:collmus@home.nl

Voor meer informatie zie booklet [4.612 KB]

Bach's Sonates voor Viola da gamba en Klavecimbel


Cassandra Luckhardt, viola da gamba
Pieter Dirksen, klavecimbel
m.m.v. Alfredo Bernardini, hobo


De basis van deze opname wordt gevormd door Bachs drie prachtige sonates voor viola da gamba en obligaat klavecimbel, die in deze instrumentatie waarschijnlijk alle in de vroege jaren 1740 ontstonden. De Sonate in d-klein voor klavecimbel-solo BWV 964, de enige 'originele' bijdrage van Bach aan dit genre, is een waarschijnlijk in dezelfde periode gemaakte bewerking van een sonate voor viool solo uit 1720. De CD wordt gecompleteerd door twee wereldpremières - beide reconstructies van de hand van Pieter Dirksen voor hobo, gamba en continuo van verloren gegane kamermuziekwerken uit Bachs Weimar periode. Aldus betreft het hier de eerste integrale opname van Bachs kamermuziek met viola da gamba.

Bestellen via: mailto:info@pieterdirksen.nl
Voor het volledige programma en recensies zie:
www.pieterdirksen.nl/Recordings/Bachsonatas.htm

Johan Brouwer speelt Fischer, Froberger, Scheidemann, Böhm en Bach


Ter gelegenheid van 50 jaar klavecinist/organist verschenen 2 CD’s.
Een met radioopnames uit 1973 en 1983 op de Hinsorgels van Midwolda en Appingedam.
En een nieuwe CD opgenomen op het beroemde Arp Schnitger positief (1698) in Nieuw Scheemda met daarnaast klavecimbelmuziek gespeeld op een Italiaans klavecimbel naar Giovanni Giusti (1679) gebouwd door David Rubio (1977).

Bestellen via Stichting Groningen orgelland of via e-mail: collmus@home.nl
Programma zie booklet [5.451 KB]

TRIOSONATES VAN J.S. BACH


Barbara Erdner, barokviool
Henk van Zonneveld, orgel & klavecimbel


Opnamen met het Bätz-koororgel in de Nicolaaskerk/Koepelkerk te Purmerend (Sonates I, II en IV) en met klavecimbel (Sonates V en VI).
Een voorproefje is hier te vinden.

Bestellen: hevanzonneveld@gmail.com (€ 10 + porto)

Henk van Zonneveld speelt o.a. Sweelinck, Byrd en Bull


CD met "Muziek uit de beginperiode van de Verenigde Oost-Indische Compagnie" op een door Boudewijn Verhoef gebouwde kopie van een Ruckers-muselaer. Henk van Zonneveld speelt hierop werken van o.a. Sweelinck, Byrd en Bull.
Meer informatie:
VOC cd Henk van Zonneveld.pdf [3.318 KB]
www.henkvanzonneveld.nl

Deze CD is te bestellen voor € 15 via e-mail:bafm.verhoef@hetnet.nl

PIETER DIRKSEN SPEELT BACHS GOLDBERG-VARIATIES


Uit de recensies:
"Diese Aufnahme gehört zu den musikalischen Ereignissen des Jahres."
"This is glorious Bach playing, sensitive to both musical and historical context. "
"Eine äusserst fesselnde Interpretation ... eine ganz natürliche, in jeder Hinsicht überzeugende Einspielung."
"Enregistrement Soli Deo Gloria selon le voeu de Bach."


Voor meer informatie zie: pieterdirksen.nl/Recordings/Goldberg.htm
Deze dubbel-CD kan besteld worden (€ 24) via e-mailinfo@pieterdirksen.nl

KLAVECIMBEL- EN ORGELWERKEN VAN J.S. BACH


Henk van Zonneveld


Te bestellen à € 10 via www.henkvanzonneveld.nl

J.S. BACH - KUNST DER FUGA


Integrale opname van de handschriftversie van J.S.Bach's Die Kunst der Fuga, gespeeld op een zg. clavi-organum, een synthese tussen klavecimbel en orgel. Het instrument werd in 1985 gebouwd door Hugo van Emmerik, klavecimbelbouwer te Heukelum (NL).
Dit is het eerste nieuwgebouwde clavi-organum sinds de 18e eeuw.
Opname in 1997 in de Maria Minor kapel te Utrecht door Jan Boersema, montage door Bert van Dijk.

Programma:

1. fuga 'in stilo antico', rectus
2. fuga 'in stilo antico', inversus
3. fuga 'in stilo antico', rectus
4. fuga 'in stilo antico', inversus en rectus
5. dubbelfuga, rectus
6. dubbelfuga, inversus
7. fugathema in oorspr.lengte en in verkleining
8. fugathema in verkleining, oorspr.lengte en vergroting
9. octaafcanon, 2-stemmig, inversus en rectus
10. tripelfuga, 3-stemmig
11. tripelfuga, 4-stemmig
12. canon in omkering en vergroting, 2-stemmig, rectus en inversus
13. spiegelfuga, 4-stemmig
14. spiegelfuga, 3-stemmig

Te bestellen via www.henkvanzonneveld.nl

Il Ballo Della Vita Humana


Johan Hofmann speelt werken van Girolamo Frescobaldi en Italiaanse tijdgenoten.

De eerste productie van Enigma is onlangs uitgegeven: Il Ballo Della Vita Humana. Op deze CD speelt clavecinist Johan Hofmann werken van Girolamo Frescobaldi en Italiaanse tijdgenoten op twee bijzondere instrumenten gebouwd door de gerenommeerde klavecimbelmaker Matthias Griewisch.
Het klavecimbel dat voor deze opname is gebruikt is een volkomen compromisloze kopie van instrumenten zoals die in de zestiende eeuw in Italië werden gebouwd.
Op de CD worden daarnaast een aantal werken gespeeld op een ottavino. Dit instrument heeft een kleinere omvang en klinkt een octaaf hoger dan normaal. Deze instrumenten worden tegenwoordig nog maar sporadisch gebruikt voor concerten en opnames.
Deze release wil enthousiast demonstreren waarom dat onterecht is.
De producties van Enigma zijn ontstaan vanuit een enthousiaste nieuwsgierigheid naar de intense relatie die zowel componisten als uitvoerend musici hebben met het instrument van hun kunst. Welke mogelijkheden en onmogelijkheden hadden de instrumenten en waarom en hoe werden deze tot het maximum benut. Deze zoektocht leverde interessant inzichten.
Deze insteek is niet zozeer gekozen vanuit een musicologisch uitgangspunt, het is eerder een middel om een doel te bereiken: schoonheid! Juist dit compromisloze wil Enigma ook in haar opnamen voorstaan. De productie van Enigma zal niet hoog zijn. Maar met toewijding en professionaliteit wordt gewerkt aan een nieuwe release begin volgend jaar.

programma:
1 Costanzo Antegnati (1549-1624) = Ricercar del terzo tono
2 Ascanio Mayone (c1565-1627) = Toccata prima
3 Girolamo Frescobaldi (1583-1643) = Canzon Quinta, Nono Tono
4 Giovanni Maria Trabaci = Canzona Francesa Prima
5 Girolamo Frescobaldi = Partite 14 sopra Romanesca
6 Claudio Merulo (1533-1604) = La Zambeccara
7 Giovanni Salvatore (?-1688?) = Corrente Prima
8 Andrea Gabrieli (c1510-1586) = Intonatio
9 Ercole Pasquini (c1550-1608/19) = Durezze
10 Girolamo Frescobaldi = Toccata nona
11 Giovanni Picchi (fl1600-1625) = Todescha
12 Johann Hieronymus Kapsberger (c1580-1651) = Toccata Arpeggiata
13 Girolamo Frescobaldi = Canzona quinta
14 Girolamo Cavazzoni (1506/12-after1577) = I le bel e bon
15 Girolamo Frescobaldi = Balletto terzo
16 Antonio Valente (fl1565-1580) = Recercata septimo tono
17 Antonio Valente = Bascia Flammignia
18 Luzzasco Luzzaschi (1545?-1607) = Toccata, quarto tono
19 Luigi Rossi (c1597-1653) = Passecaille

instrumenten:
Klavecimbel naar 16e eeuwse Italiaanse voorbeelden - Matthias Griewisch 2003
inner-outer instrument, 8' en 4', kort oktaaf C-f''', a’ = 465 Hz, middentoon gestemd).
Ottavino naar G.A. 1627 - Matthias Griewisch 1998 (tracks 6,7,15,16)
inner-outer instrument, 4’, kort oktaaf C-c’’’, a’ = 440 Hz, middentoon gestemd).
te bestellen via: www.enigmaproductions.nl/Bestel.htm

HEINRICH SCHEIDEMANN - HARPSICHORD MUSIC


Pieter Dirksen, harpsichord


(Sebastián Núñez [Utrecht, 1996], after Johannes Ruckers [Antwerpen, 1638])
Etcetera KTC 1311 (December 2007)

Meer informatie en bestellen

Dr. Bull's Jewel - KEYBOARD MUSIC OF JOHN BULL


Kathryn Cok, harpsichord and virginal


Meer informatie en bestellen

Jan Pieterszoon Sweelinck, Harpsichord Music - Gavin Black


Het betreft hier een vrij unieke opname gezien de keuze van het instrument, nl. een kopie van een Ruckers transpositieklavecimbel, waar het onderklavier dezelfde snaren als het bovenklavier tot klinken brengt, maar dan wel een kwart lager!

De CD is via internet te bestellen bij http://www.centaurrecords.com
Het CD nummer is: CRC 2747.

Johann Sebastian Bach - Trio Sonatas


Vincent van Ballegooyen, hobo
Wilma van der Wardt, cello
Sybolt de Jong, klavecimbel


Geluidsregistratie: Arts Music Recording, Rotterdam
Opnamelokatie: Kerk Middelbert

Zie Sybolt de Jong - dicografie

Werken van Antoine Forqueray - Gustav Leonhardt


Door het nieuwe Russische label Early Music Records (ERM) is een cd uitgebracht met klavecimbelwerken van de Franse componist Antoine Forqueray (1672-1733). Voor de uitvoeringen tekent de 'éminence grise'
van de Nederlandse klavecinistenschool, Gustav Leonhardt. Leonhardt is een graag geziene en gehoorde gast in Rusland.
Zo trad hij regelmatig op tijdens het Early Music Festival in St. Petersburg.

Voor bestellingen en meer informatie: www.preludeklassiekemuziek.nl