Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Verslag Scarlatti studiedag 21 oktober 2017

Deze keer stond Domenico Scarlatti (1685 -1757) in de schijnwerpers en lieten zowel Edoardo Valorz als Vaughan Schlepp hun muzikale licht schijnen over de muzikale bijdragen van de uitstekend voorbereide deelnemers.
Locatie was de Doopsgezinde kerk in de Zwolse binnenstad: een klein intiem kerkgebouw uit de 19de eeuw. Er was een prachtig Italiaans klavecimbel van de firma Klop. In de vertrouwde, gemoedelijke sfeer opende Carolien Eijkelboom en trad zoals gebruikelijk op als een soort dagvoorzitter. Lees meer

 
Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen clavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het clavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het clavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman