Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Scarlatti-dag

Op 21 oktober is er weer een studiedag:
10.30u. (v.a. 10u. koffie) – 17.00
Onderwerp: Domenico Scarlatti.
Locatie: Zwolle, in de sfeervolle en fraai klinkende Doopsgezinde Kerk aldaar, Wolweversstraat 9 (klein kwartier lopen van ’t station).
De indeling van de dag is als vanouds: inleiding, openbare lessen, mini-recital; 10.30u. aanvang (v.a. 10u. koffie), 17u. afsluiting.
Edoardo Valorz, een van de laatste studenten van Ton Koopman, zal de lessen en het recital verzorgen. De voertaal is weliswaar Engels, maar Edoardo verstaat zeker Nederlands.
Als instrument komt er een ‘grote Italiaan’ van de firma Klop.
We hopen dat zowel de briljante, virtuoze sonates als ook de sobere, meestal wat melancholieke, aan de orde komen.
Spelers en luisteraars van harte welkom, beide € 25!
Opgave, met voor actieve deelnemers vermelding van het K-nummer van de te spelen sonate, bij de secretaris: mailto:ruud@pilon.nl

 
Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen clavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het clavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het clavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman