Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Studie-Bach-Dag

10 februari 2018, Studie-Bach-Dag o.l.v. Ton Koopman - het staat in ons geheugen gegrift.
Wie er niet was heeft wat gemist, want het was een heel bijzondere dag!
Zoals gehoopt (en verwacht) was het ook een rijke dag.
Het begon er al mee dat je daar bij binnenkomst DE Kroesbergen zag staan in volle glorie.
De maestro begon met een zeer heldere inleiding vol verrassende conclusies en vragen,
toen kwamen de openbare lessen die, hoe verschillend ook, allemaal even interessant waren, met uiterst scherpe technische aanwijzingen
en tot slot een recital dat iedereen 'flabbergasted' achter liet.
En alles vriendelijk, vrolijk en op een droom van een klavecimbel!
VEEL DANK, TON KOOPMAN!!

Verslag studiedag SCGN met Ton Koopman

 
Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen clavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het clavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het clavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman