Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

FRANÇOIS COUPERIN 1668-2018

Een ‘verlengde’ studiedag van de Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland ter gelegenheid van de 350ste geboortedag (10 November 1668) van François Couperin “Le Grand”

Utrecht, Lutherse Kerk

9 November

20.00-21.30 Openingsrecital: keuze uit het Premier en Troisième Livre
Laurent Stewart, clavecimbel

10 November

vanaf 10.00 Ontvangst

10.30-11.00 Inleiding: Couperin en zijn L’Art de Toucher le Clavecin

11.00-12.30 Drie lessen: de Préludes uit L’Art de Toucher le Clavecin

13.00-13.50 Lunchrecital: keuze uit het Deuxième Livre
Marie van Rhijn, clavecimbel

14.00-16.00 Drie lessen: Pièces de Clavecin

16.15-17.15 Slotrecital met inleiding: “Couperins mysterieuze Quatrième Livre
Pieter Dirksen, clavecimbel

17.15 Verjaardagsborrel!

 
Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen clavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het clavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het clavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman