Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen klavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het klavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het klavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman

 Update: STUDIEDAG JOSEPH HAYDN VERVALT!

Vanwege het coronavirus kan de voor 17 april 2021 geplande studiedag helaas niet doorgaan.STUDIEDAGEN BASSO CONTINUO

De eerder aangekondigde Studiedagen Basso continuo zullen in de vorm van een livestream worden gegeven.
Docent Kathryn Cok kiest voor een opzet met interactieve lessen voor iedereen.
Nadere gegevens en de exacte datums worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.