Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen klavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het klavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het klavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman

 STUDIEDAGEN BASSO CONTINUO

Naar aanleiding van de lockdown werden de voor afgelopen november geplande Studiedagen Basso Continuo uitgesteld.
Zodra de omstandigheden veilig zijn pakken we de draad weer op.
Het bestuur van de SCGN bekijkt de mogelijkheden om een Livestream Becijferde Bas te geven.
Aankondigingen daarover volgen zo spoedig mogelijk op deze website.Livestream Studiedag Vlaamse Klavecimbelvereniging