Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland

Het Clavecimbelgenootschap

Het Genootschap is ontstaan naar aanleiding van de Haarlemse Clavecimbeldagen, die sinds 1987 eens in de twee jaar worden georganiseerd. Op deze bijeenkomsten bleek dat er behoefte was aan contact en samenwerking, vooral tussen klavecimbeldocenten onderling. Zo is in 1993 het Genootschap van Clavecimbel Docenten in Nederland (GCDN) opgericht. Sindsdien is de organisatie uitgegroeid en werd de naam veranderd in Stichting Clavecimbel Genootschap Nederland. (SCGN)

 

Doel van het Genootschap is het bijdragen tot de groei en bloei van het klavecimbelleven in Nederland en eventueel daarbuiten.
Het tracht zijn doel onder meer te bereiken door het organiseren van concerten, studiedagen, lezingen, excursies en het doen verschijnen van publicaties en andere activiteiten op het gebied van het klavecimbelspel.

Comité van aanbeveling:
Bob van Asperen, Ton Koopman

 STUDIEDAGEN BASSO CONTINUO 2020

Naar aanleiding van de gedeeltelijke lockdown en de daarmee samenhangende adviezen heeft de SCGN besloten om de voor november geplande Studiedagen Basso continuo voorlopig uit te stellen.
Onze eerdere berichten over deze studiedagen komen hiermee dus te vervallen. Zodra de omstandigheden weer veiliger zijn pakken we de draad weer op en volgen er nieuwe aankondigingen.Studiedag Vlaamse Klavecimbel Vereniging